Internet Krstarica - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija) - Serbia and Montenegro (Yugoslavia)
Toto -Tomislav Jović / Tomislav Jovic, Slike / Paintings
 
 
Biografija / Biography | Info-kontakt / Info-contact | Slike / Paintings | Links
 


Uputstvo za kupovinu slika

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu neke od ovde izloženih slika, naši kontakti su:

Tomislav Jović

Vidovdanska 49

Rabrovo, Požarevac

Srbija i Crna Gora (Yugoslavia)

063 836 53 20

e-mail :

 

 
Biografija / Biography | Info-kontakt / Info-contact | Slike / Paintings | Links